Προφίλ Συνεδρίου (Unconference)


Οφέλη Συμμετοχής:

 • Εντοπισμός των παραγόντων που συμβάλλουν στην μειωμένη παραγωγικότητα του σύγχρονου στελέχους επιχειρήσεων.
 • Κατανόηση των πέντε απλών βημάτων της μεθοδολογίας Getting Things Done: Capture, Clarify, Organize, Reflect & Engage που αποτελούν τη βάση για την αύξηση της προσωπικής παραγωγικότητας.
 • Μείωση της εργασιακής πίεσης που προκύπτει από το χάος της πληροφορίας και των εργασιών της καθημερινότητας.
 • Οργάνωση των εργασιών και γνωριμία με τα εργαλεία (Task Management) που υποστηρίζουν τη διαχείριση των εργασιών (workflow).

Απευθύνεται σε:

Σε όλες τις βαθμίδες στελεχών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τους τρόπους αύξησης της ατομικής παραγωγικότητας και να γνωρίσουν τα σχετικά εργαλεία. Συγκεκριμένα το unconference απευθύνεται αποκλειστικά σε στελέχη επιχειρήσεων που:

 • Έχουν πολύ καιρό να βιώσουν το φαινόμενο του άδειου e-mail inbox (Zero inbox e-mail) αφού το αξιοποιούν ως αποθηκευτικό χώρο για εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες e-mail
 • Στέλνουν e-mail στον εαυτό τους, αξιοποιώντας το inbox τους, ως εργαλείο υπενθύμισης.
 • Καταγράφουν τις εργασίες τους σε διάφορα σημεία όπως post it, Microsoft Excel, χαρτί, agenda, ηχογραφήσεις στο κινητό κλπ.
 • Ανακαλούν και θυμούνται ξαφνικά (ακόμη και στον προσωπικό τους χρόνο) εργασίες που πρέπει να εκτελέσουν.
 • Αναθέτουν εργασίες σε υφιστάμενους, συναδέλφους, συνεργάτες κλπ. με e-mail ή μέσω προφορικής/τηλεφωνικής επικοινωνίας αλλά δεν είναι σε θέση να ξέρουν αυτόματα την εξέλιξη των εργασιών που έχουν αναθέσει.
 • Συχνά ξεχνάνε σημαντικά θέματα/εργασίες με τα οποία έπρεπε να έχουν ασχοληθεί.
 • Διατηρούν μεγάλο αριθμό πληροφοριών και προς εκτέλεση εργασιών  στη μνήμη τους, γεγονός που τους κουράζει εύκολα ενώ παράλληλα εμποδίζει τη στρατηγική σκέψη.
 • Χάνουν χρόνο αναζητώντας πληροφορίες σε διάφορους πόρους.
 • Δεν διαθέτουν σύστημα διαχείρισης των εργασιών τους ώστε να κατηγοριοποιούν τις εργασίες τους και να θέτουν τις σωστές προτεραιότητες (priority setting).
 • Αισθάνονται ότι ο χρόνος τους, δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών τους.
 • Βιώνουν συχνά εργασιακό άγχος που προκαλείται από τον μεγάλο όγκο εργασιών που πρέπει να διαχειριστούν/ολοκληρώσουν εντός πιεστικών προθεσμιών (deadlines).
 • Επιστρέφουν στην προσωπική τους ζωή αλλά το μυαλό τους παραμένει "γεμάτο" με τα θέματα της επαγγελματικής ζωής.