Διοργάνωση - Επικοινωνία

Το Unconference διοργανώνεται από την DOOR Training & Consulting.
Η μητρική εταιρία ιδρύθηκε πριν 30 χρόνια, το 1981, στην Ολλανδία. 11 χρόνια μετά η DOOR έκανε τα πρώτα της βήματα στη διεθνή αγορά. Το μέγεθος της επιχείρησης βασίστηκε στο μοντέλο franchising με τον "χρυσό κανόνα" των πολύ ανταγωνιστικών εκπαιδευτών, καθοδηγητών και συμβουλευτών να εφαρμόζουν την επιχειρηματική τους εμπειρία στις προκλήσεις και ευκαιρίες των πελατών τους. Στην Ελλάδα ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2010, απορροφώντας την εταιρία Q-Training που λειτουργούσε ως κέντρο εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο, από το 2004. Σήμερα η εταιρία παρέχει σε περισσόυτερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο:
  • εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων στους τομείς Management και πληροφορικής,
  • καθοδήγηση (coaching),
  • συμβουλευτική (consulting),
  • microlearning,
  • υπηρεσίες HR και αξιολόγηση
  • Mystery Shopping Services 
Το δίκτυο της DOOR έχει περισσότερους από εξακόσιους (600) εκπαιδευτές, συμβούλους και καθοδηγητές, από τους οποίους περισσότεροι από τους μισούς σχετίζονται με την εταιρία μας για περισσότερα από δέκα (10) χρόνια. Η εμπειρία τους εκτείνεται σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς και εφαρμόζεται στο σχεδιασμό και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μας λύσεων. Ως αποτέλεσμα αυτής της εμπειρίας, οι πελάτες μας επωφελούνται μέσω βελτιωμένων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για την DOOR Greece Training & Consulting: www.doortraining.gr
Περισσότερες πληροφορίες για την DOOR Training & Consulting International: www.doortraining.com 
DOOR Infographic Greekjpg